Chúc mừng các tân sinh đã nhập học thành công, thời gian nhập học đã kết thúc
Thí sinh phải thực hiện đầy đủ các bước như hướng dẫn mới được coi là nhập học thành công
Chúc mừng các tân sinh đã nhập học thành công, thời gian nhập học đã kết thúc
Thí sinh phải thực hiện đầy đủ các bước như hướng dẫn mới được coi là nhập học thành công
×

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

1
Bạn cần hỗ trợ?